THÔNG TIN LỚP PHÒNG MÁY: Lập trình PHP - 59C.CNTT1 - Lê Thị Bích Hằng

Tên môn học Lập trình PHP
Lớp 59C.CNTT1
Giáo viên Lê Thị Bích Hằng
Phòng máy G8.204
Ngày bắt đầu 14/03/2020
Thời gian - địa điểm Chiều G8.204: 14/03, 21/03, 28/03 (3 buổi)