THÔNG TIN LỚP PHÒNG MÁY: Lập trình PHP - 59C.CNTT2 - Lê Thị Bích Hằng

Tên môn học Lập trình PHP
Lớp 59C.CNTT2
Giáo viên Lê Thị Bích Hằng
Phòng máy G8.204
Ngày bắt đầu 10/03/2020
Thời gian - địa điểm Sáng G8.204: 10/03, 17/03, 24/03 (3 buổi)