THÔNG TIN LỚP PHÒNG MÁY: Công nghệ XML và ứng dụng ( - 59C.CNTT1+ 59C.CNTT2 - Phạm Thi Thu Thuý

Tên môn học Công nghệ XML và ứng dụng (
Lớp 59C.CNTT1+ 59C.CNTT2
Giáo viên Phạm Thi Thu Thuý
Phòng máy G8.201
Ngày bắt đầu 28/03/2020
Thời gian - địa điểm Sáng G8.201: 28/03 (1 buổi)