THÔNG TIN SỰ KIỆN: Gặp mặt, tuyên dương các cháu học sinh giỏi năm học 2018-2019

Ngày 01/06/2019
Giờ 14:00
Tên sự kiện Gặp mặt, tuyên dương các cháu học sinh giỏi năm học 2018-2019
Đơn vị tổ chức Công đoàn trường
Địa điểm Hội Trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Công đoàn trường
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - HT3, 17h-19h - HT3)