THÔNG TIN SỰ KIỆN: Lễ ra mắt chi hội Luật gia Trường Đại học Nha Trang

Ngày 21/06/2019
Giờ 08:00
Tên sự kiện Lễ ra mắt chi hội Luật gia Trường Đại học Nha Trang
Đơn vị tổ chức Hội Luật gia Trường ĐH Nha Trang
Địa điểm Phòng Họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Hội Luật gia Trường ĐH Nha Trang
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)