THÔNG TIN SỰ KIỆN: Lễ ra trường cho sinh viên ngành Hoá

Ngày 04/08/2020
Giờ 16:30
Tên sự kiện Lễ ra trường cho sinh viên ngành Hoá
Đơn vị tổ chức Bộ môn Hóa - Khoa Công nghệ Thực phẩm
Địa điểm Hội Trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Bộ môn Hóa - Khoa Công nghệ Thực phẩm
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - HT1, 17h-19h - HT1)