THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội thi tin học trẻ tỉnh Khánh Hòa

Ngày 01/08/2020
Giờ 07:30
Tên sự kiện Hội thi tin học trẻ tỉnh Khánh Hòa
Đơn vị tổ chức Khoa Công nghệ Thông tin
Địa điểm Phòng Họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Phạm Thị Thu Thúy
Thành phần tham dự thí sinh, đại biểu, cbvc Khoa
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4, 13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)