THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chia sẻ về Dự án Phát triển Nông nghiệp Hữu cơ tại ĐBSCL từ bà Ino Mayu, Trưởng đại diện Tổ chức Seed To Table, Nhật Bản.

Ngày 01/08/2020
Giờ 08:30
Tên sự kiện Chia sẻ về Dự án Phát triển Nông nghiệp Hữu cơ tại ĐBSCL từ bà Ino Mayu, Trưởng đại diện Tổ chức Seed To Table, Nhật Bản.
Đơn vị tổ chức Phòng Khoa học công nghệ
Địa điểm Hội Trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Trần Thị Mỹ Hạnh
Thành phần tham dự 150 người
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)