THÔNG TIN SỰ KIỆN: Lễ kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống HSSV.

Ngày 09/01/2021
Giờ 14:00
Tên sự kiện Lễ kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống HSSV.
Đơn vị tổ chức Hội Sinh viên Trường
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Hội Sinh viên Trường
Thành phần tham dự Hội Sinh viên Trường, đại biểu.
Thời gian - địa điểm (15h-17h - HT3, 17h-19h - HT3, 19h-22h - HT3)