THÔNG TIN SỰ KIỆN: Gặp mặt sinh viên khóa 60-Khoa CNTT

Ngày 05/01/2021
Giờ 07:00
Tên sự kiện Gặp mặt sinh viên khóa 60-Khoa CNTT
Đơn vị tổ chức Khoa Công nghệ Thông tin
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Bùi Chí Thành
Thành phần tham dự 180 SV.
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)