THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp giao ban tháng 2 và 3/2021.

Ngày 01/04/2021
Giờ 07:30
Tên sự kiện Họp giao ban tháng 2 và 3/2021.
Đơn vị tổ chức Văn phòng Giám hiệu
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường X
Chủ trì Hiệu Trưởng - Trang Sĩ Trung.
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH2, 9h-11h - PH2)