THÔNG TIN SỰ KIỆN: Lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội

Ngày 10/04/2021
Giờ 18:30
Tên sự kiện Lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội
Đơn vị tổ chức Đoàn Thanh niên Trường
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Trương Trọng Danh
Thành phần tham dự 100 người.
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT1, 19h-22h - HT1)