THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp BGK Vòng Bán kết cuộc thi Môi trường xanh năm 2021.

Ngày 09/04/2021
Giờ 15:00
Tên sự kiện Họp BGK Vòng Bán kết cuộc thi Môi trường xanh năm 2021.
Đơn vị tổ chức Viện CNSH&MT
Địa điểm Phòng C2
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Viện CNSH&MT
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - C2)