THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp Ban tổ chức hội thảo VIC 2022

Ngày 06/09/2022
Giờ 09:00
Tên sự kiện Họp Ban tổ chức hội thảo VIC 2022
Đơn vị tổ chức P.HTQT
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PTK)