THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp Hội đồng tuyển sinh (phiên 5)

Ngày 26/09/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Họp Hội đồng tuyển sinh (phiên 5)
Đơn vị tổ chức HĐTS
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH2, 9h-11h - PH2)