THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp trực tuyến Vic

Ngày 16/09/2022
Giờ 10:00
Tên sự kiện Họp trực tuyến Vic
Đơn vị tổ chức P.HTQT
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PTK, 9h-11h - PTK)