THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp BTV

Ngày 27/09/2022
Giờ 15:00
Tên sự kiện Họp BTV
Đơn vị tổ chức ĐU Trường
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - PTK)