THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp CB CTSV

Ngày 30/09/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Họp CB CTSV
Đơn vị tổ chức P. CTCTSV
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PTK, 9h-11h - PTK)