THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày 20/11/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Đơn vị tổ chức Khoa KHXH&NV
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT3, 9h-11h - HT3)