THÔNG TIN SỰ KIỆN: Gala văn nghệ 20/11 Khoa Ngoại ngữ

Ngày 16/11/2022
Giờ 17:30
Tên sự kiện Gala văn nghệ 20/11 Khoa Ngoại ngữ
Đơn vị tổ chức Khoa Ngoại ngữ
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3, 19h-22h - HT3)