THÔNG TIN SỰ KIỆN: HS lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi - Ninh Hoà về tham quan Trường

Ngày 10/12/2022
Giờ 07:30
Tên sự kiện HS lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi - Ninh Hoà về tham quan Trường
Đơn vị tổ chức Trung tâm QHDN&HTSV
Địa điểm Phòng họp 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH3, 9h-11h - PH3)