THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chung kết văn nghệ 20/11 Khoa Du lịch

Ngày 17/11/2022
Giờ 15:00
Tên sự kiện Chung kết văn nghệ 20/11 Khoa Du lịch
Đơn vị tổ chức Khoa Du lịch
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - HT3, 17h-19h - HT3, 19h-22h - HT3)