THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022

Ngày 06/11/2022
Giờ 13:00
Tên sự kiện Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022
Đơn vị tổ chức Đoàn Thanh niên Trường
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT3, 15h-17h - HT3)