THÔNG TIN SỰ KIỆN: Duyệt văn nghệ Đoàn TN Trường

Ngày 09/11/2022
Giờ 18:00
Tên sự kiện Duyệt văn nghệ Đoàn TN Trường
Đơn vị tổ chức Đoàn Thanh niên Trường
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3, 19h-22h - HT3)