THÔNG TIN SỰ KIỆN: Duyệt văn nghệ cho chiến sĩ tình nguyện Hè 2022

Ngày 10/11/2022
Giờ 17:00
Tên sự kiện Duyệt văn nghệ cho chiến sĩ tình nguyện Hè 2022
Đơn vị tổ chức Đoàn Thanh niên Trường
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3, 19h-22h - HT3)