THÔNG TIN SỰ KIỆN: Cuộc thi diễn văn nghệ "Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11"

Ngày 20/11/2022
Giờ 16:00
Tên sự kiện Cuộc thi diễn văn nghệ "Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11"
Đơn vị tổ chức Đoàn Khoa Kinh tế
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - HT3, 17h-19h - HT3, 19h-22h - HT3)