THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chương trìnhg chào đón tân sinh viên K64 (100 cái ghế nhựa đỏ).

Ngày 13/11/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Chương trìnhg chào đón tân sinh viên K64 (100 cái ghế nhựa đỏ).
Đơn vị tổ chức Hội sinh viên Trường
Địa điểm Hội trường 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT2, 9h-11h - HT2)