THÔNG TIN SỰ KIỆN: Ký kết hợp tác với trường Keuka, Hoa Kỳ

Ngày 15/11/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Ký kết hợp tác với trường Keuka, Hoa Kỳ
Đơn vị tổ chức PHTQT
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PTK, 15h-17h - PTK)