THÔNG TIN SỰ KIỆN: Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày 19/11/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Đơn vị tổ chức VPT, BGH
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường X
Chủ trì Hiệu trưởng Nhà trường
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT3, 9h-11h - HT3)