THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Ngày 19/11/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Đơn vị tổ chức Viện CNSH&MT
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)