THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp chào đón tân sinh viên K64_Hội SV

Ngày 11/11/2022
Giờ 18:00
Tên sự kiện Họp chào đón tân sinh viên K64_Hội SV
Đơn vị tổ chức Hội Sinh viên Trường
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - PH4)