THÔNG TIN SỰ KIỆN: Duyệt văn nghệ

Ngày 05/01/2023
Giờ 15:00
Tên sự kiện Duyệt văn nghệ
Đơn vị tổ chức Hội Sinh viên Trường
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - HT3, 17h-19h - HT3)