THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tổ chức giao lưu dịp Tết cho sinh viên và người nước ngoài tại Trường

Ngày 04/01/2023
Giờ 10:00
Tên sự kiện Tổ chức giao lưu dịp Tết cho sinh viên và người nước ngoài tại Trường
Đơn vị tổ chức P. HTQT
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PH2)