THÔNG TIN SỰ KIỆN: Đón tiếp THPT Nguyễn Du - Ninh Thuận

Ngày 07/01/2023
Giờ 18:00
Tên sự kiện Đón tiếp THPT Nguyễn Du - Ninh Thuận
Đơn vị tổ chức TT HTVL&KN
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT1)