THÔNG TIN SỰ KIỆN: Gặp mặt HS, SV dân tộc thiểu số tỉnh KH

Ngày 13/01/2023
Giờ 07:30
Tên sự kiện Gặp mặt HS, SV dân tộc thiểu số tỉnh KH
Đơn vị tổ chức Sở GD&ĐT, Trường ĐHNT
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT3, 9h-11h - HT3)