THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Môi trường xanh Khánh Hoà 2019”

Ngày 08/06/2019
Giờ 07:00
Tên sự kiện Tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Môi trường xanh Khánh Hoà 2019”
Đơn vị tổ chức Viện CNSH&MT
Địa điểm Hội Trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì Viện CNSH&MT
Thành phần tham dự 150 học sinh, cán bọ giáo viên
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)