Vũ Duy Chiến

Vũ Duy Chiến

Ch.ngành: Công nghệ khai thác thủy sản
Học vị: Trung cấp CN
Chức danh: Nhân viên kỹ thuật
Email: chienvd@ntu.edu.vn
Website:
Vũ Văn Duy

Vũ Văn Duy

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Lái xe cơ quan
Email: duyvv@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Tiến Hạnh

Nguyễn Tiến Hạnh

Ch.ngành: Cơ điện
Học vị: Đào tạo nghề
Chức danh: Nhân viên kỹ thuật
Email: hanhnt@ntu.edu.vn
Website:
Trần Đắc Hiền

Trần Đắc Hiền

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Email: hientd@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Tiến Hiệp

Phạm Tiến Hiệp

Ch.ngành: Cơ khí động lực
Học vị: Đại học
Chức danh: Nhân viên phục vụ
Email: Hieppt@ntu.edu.vn
Website:
Trần Văn Hùng

Trần Văn Hùng

Ch.ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh
Học vị: Đại học
Chức danh: Kỹ sư
Email: hungttpvth@ntu.edu.vn
Website:
Trần Thị Hiền Mai

Trần Thị Hiền Mai

Ch.ngành: Y sỹ
Học vị: Trung cấp CN
Chức danh: Y sĩ
Email: maitth@ntu.edu.vn
Website:
Trần Thị Nhường

Trần Thị Nhường

Ch.ngành: Y sỹ
Học vị: Trung cấp CN
Chức danh: Y sĩ
Email: nhuongtt@ntu.edu.vn
Website:
Lê Vĩnh Phú

Lê Vĩnh Phú

Ch.ngành: Điện dân dụng
Học vị: Trung cấp CN
Chức danh: Nhân viên kỹ thuật
Email: phulv@ntu.edu.vn
Website:
Lê Thị Thúy Phượng

Lê Thị Thúy Phượng

Ch.ngành: Kế toán
Học vị: Đại học
Chức danh: Giáo viên trung học
Email: phuongltt@ntu.edu.vn
Website:
Trần Minh Sĩ

Trần Minh Sĩ

Ch.ngành: Điện công nghiệp
Học vị: Cao đẳng
Chức danh: Kỹ thuật viên
Email: sitm@ntu.edu.vn
Website:
Trần Thiên Thể

Trần Thiên Thể

Ch.ngành: Lịch sử Việt Nam
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Email: thett@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Đức Thọ

Nguyễn Đức Thọ

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên
Email: a
Website:
Nguyễn Thị Kiều Trang

Nguyễn Thị Kiều Trang

Ch.ngành: Y sỹ
Học vị: Trung cấp CN
Chức danh: Y sĩ
Email: trangntk@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thái Trung

Nguyễn Thái Trung

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Email: trungnt@ntu.edu.vn
Website:
Ngô Trung Vũ

Ngô Trung Vũ

Ch.ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Email: ngovu@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Văn Xuất

Phạm Văn Xuất

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên kỹ thuật
Email: xuatpv@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Văn Hân

Nguyễn Văn Hân

Ch.ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Giám đốc
Email: hannv1@ntu.edu.vn
Website: